Aandelen

Published on: 6 augustus 2014

Filled Under: Aandelen

Views: 1629

Tags:

Voordat u besluit om in aandelen te beleggen, dient u eerst alles over aandelen te weten. In dit artikel vindt u alle benodigde informatie.

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn waardepapieren die u een aantal rechten geven met betrekking tot een vennootschap. Deze rechten kunnen per soort verschillen. Bij een gewoon aandeel bestaan deze rechten uit een winstrecht en een stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Soorten aandelen

Afhankelijk van het soort aandelen heeft u recht op een winstrecht en/of een stemrecht. Met de flexibilisering van het BV recht met ingang van 1 oktober 2012 kan er ook voor worden gekozen om effecten uit te geven met alleen een stemrecht of alleen een winstrecht. Standaard kunnen de volgende aandelen worden onderscheiden.

  • Gewoon aandeel: u heeft recht op een winstrecht in de vorm van dividend en een stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • Preferent aandeel: bij een preferent aandeel heeft u recht op een vast dividend, voordat de gewone aandelen recht geven op dividend. Het dividend is een vast percentage van de nominale waarde. Tevens heeft u bij ontbinding voorrang op gewone effecten met de terugbetaling van kapitaal;
  • Prioriteitsaandeel: Bij een prioriteitsaandeel gelden speciale rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap. Als houder van deze effecten kunt u bijvoorbeeld een bindende voordracht doen op de algemene vergadering van aandeelhouders bij statutenwijziging;
  • Certificaten van aandelen: voor de splitsing van stemrecht en winstrecht kan ook gebruik worden gemaakt van een stichting administratiekantoor. De aandelen blijven in beheer van de stichting en de stichting heeft certificaten uit. De certificaten geven recht op het winstrecht van de aandelen die de stichting in beheer houdt.

Waarde van aandelen

De waarde van een aandeel is afhankelijk van de waarde van de onderliggende onderneming. Bij aanvang van de onderneming zal de waarde gelijk zijn aan de nominale waarde, het kapitaal dat in de onderneming is gestort. De waarde kan stijgen door winst of goodwill. De waarde kan echter ook dalen door verlies of een dividenduitkering.

Op de beurs geldt echter de wet van vraag en aanbod. Hier wordt de waarde van een effect bepaald door de intrinsieke waarde en de verwachtingswaarde.

Comments are closed.