Beleggen

beleggenBeleggen is het in bezit houden van aandelen, effecten of andere beleggingsproducten, met als doel om inkomsten te genereren of koerswinst te behalen. In dit artikel leest u alles over beleggen.

Wat is beleggen?

Volgens wikipedia is beleggen een vorm van investeren waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Beleggen wordt ook wel omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Eigenlijk heeft iedere Nederlander wel beleggingen. Een geldbedrag op een spaarrekening kan namelijk ook gezien worden als een belegging, maar wel eentje met bijvoorbeeld een lager risico dan beleggen in aandelen.

Soorten beleggers

Er zijn diverse soorten beleggers. Onderstaand treft u een overzicht dan de verschillende soorten beleggers.

Particuliere belegger

De particuliere beleggers zijn privepersonen die veelal investeren in aandelen of obligaties. de wat meer ervaren belegger zal zich soms ook wagen aan opties of andere financiele instrumenten. Beleggen is voor deze mensen een hobby en een manier of (te proberen) een hoger rendement te behalen dan dat zij op hun spaarrekening ontvangen.

Institutionele belegger

De institutionele beleggers zijn instellingen die het vermogen van bijvoorbeeld pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen beheren. Deze professionele belegger beleggen zeer grote bedragen op de beurs en nemen dan ook een groot aandeel van alle beurstransacties voor hun rekening. De institutionele beleggers dienen ervoor te zorgen dat de betreffende fondsen voldoende rendement maken om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen.

Ondernemingen

Ook ondernemingen beleggen. Vaak hebben zij kapitaal of liquide middelen die ze niet stil willen laten staan. door dit te beleggen kunnen de ondernemingen een extra rendement maken. Ook kan een belegging een bepaald strategisch belang hebben voor een bedrijf.

Beginnen met beleggen

Om te beginnen met beleggen dient u eerst een zekere basiskennis van beleggen te hebben. Succesvol beleggen vereist een investering en kan alleen wanneer de juiste kennis over beleggen bij u beschikbaar is en u weet hoe koersen worden bepaald, welke informatie er van invloed is op de koersbepaling van aandelen en hoe u hiervan kunt profiteren. Het artikel leren beleggen kan u hierbij helpen. Van belang is dat u weet hoe aandelenkoersen tot stand komen en hoe u een keuze kunt maken waarin u gaat beleggen.

Soorten beleggingen

Om een inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s van beleggen treft u onderstaand een overzicht van alle beleggingsmogelijkheden. Indien u wilt leren beleggen is het aan te raden alleereerst een goede kennis te vergaren van de verschillende beleggingsproducten.

Beleggingsmogelijkheden Productuitleg
Sparen Geld tegen rente in bewaring geven aan een bank
Obligaties Geld uitlenen aan de staat of aan een bedrijf
Overige vastrentende waarden Bijvoorbeeld onderhandse leningen en hypotheken
Beleggingsfondsen Fondsen die tegen vergoeding beleggen in verschillende producten
Aandelen Waardepapier dat bepaalde rechten geeft in een onderneming
Grondstoffen (commodities) (het recht tot koop van) grondstoffen
Opties Het recht tot koop of verkoop van 100 aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode
Turbo’s Afgeleide van een onderliggende waarde (derivaten met sterke hefboom)

Soorten beleggingsstrategieen

Bij beleggen bestaan er uiteraard verschillende strategieen. De volgende 5 strategieen zijn hierbij te onderscheiden.

  • Handelaren: dit zijn beleggers die beleggen op basis van vaak macro-economische kortetermijnverwachtingen.
  • Indexbeleggers: indexbeleggers zijn beleggers die alleen in een index beleggen. Een index is een mandje van aandelen.
  • Beleggen op basis van technische analyse. Technisch analisten proberen koersen te voorspellen aan de hand van koersgegevens uit het (recente) verleden.
  • Groeibeleggers: dit zijn beleggers die beleggen op basis van fundamentele analyse. Dit is beleggen op basis van verwachtingen met betrekking tot de toekomstige groei van de winsten van beleggingen.
  • Waardebeleggers: waardebeleggers beleggen in aandelen waarvan zij denken dat de huidige waarde van beleggingen verschilt van de marktwaarde..

Beleggingsrekening openen

Mocht u geinteresseerd zijn in beleggen dan dient u uiteraard een beleggingsrekening te openen. Voor tips kunt u het artikel beleggingsrekening openen raadplegen.

Geef een reactie