Beurscrisis, een mooie kans of juist niet?

Published on: 7 augustus 2014

Filled Under: Analyses, Beursnieuws

Views: 3817

Tags: , , ,

Is een beurscrisis een mooie kans voor slimme beleggers, of juist niet? En wanneer is er eigenlijk sprake van een beurscrisis? In dit artikel kijk ik naar de historische feiten en naar de kansen en bedreigingen van beleggen in tijden van een beurscrisis.

Wanneer is er sprake van een beurskrach of beurscrisis?

Een beurskrach is een plotse en scherpe daling van de aandelenkoersen. Een dergelijke scherpe en aanhoudende daling wordt ook wel een beurscrisis genoemd. Vanuit historisch perspectief is een dergelijke beurscrisis te verklaren door de creatie van ‘bubbels’ in de economie. Door een hype is de waarde die door vraag en aanbod tot stand komt te ver afgeweken van de reële economische waarde.

Een historisch overzicht van de grootste beurscrisis die hebben plaatsgevonden

Om een idee te krijgen van het begrip beurscrisis treft u hieronder een kort overzicht van de grootste beurscrises uit de geschiedenis. Het overzicht is niet uitputtend, er zijn uiteraard meerdere beurscraches en kleinere crises geweest.

1. Tulpenmanie

De eerste bekende ‘beurscrisis’ is de tulpenmanie. Tijdens de gouden eeuw ontstond er een enorme vraag naar nieuwe rassen tulpenbollen. Deze vraag leidde tot speculatie waardoor de prijzen extreme hoogten bereikten. In februari van 1637 kwam hier een abrubt einde aan. Prijzen daalden met wel 90%!

2. De beurscrisis van 1929 in New York

Dankzij een voorafgaande hoogconjunctuur in de jaren ’20 stegen de aandelen in deze periode tot grote hoogten. De aandelenkoersen stonden veel hoger dan eigenlijk redelijk was, maar door de alle euforie bleef de vraag aanhouden, waardoor de koersen verder konden stijgen. Doordat de markt op de duur verzadigd was begonnen bedrijven hun productie in te krimpen en onstond er een negatieve spiraal. Op donderdag 24 oktober 1929 kwam er een sterke daling van de koersen, waarbij het dieptepunt uiteindelijk pas een kleine 3 jaar later werd bereikt. De crisis werd leidde vervolgens tot de grote depressie.

3. Beurscrisis 2008 als gevolg van de credietcrisis

Doordat banken veels te veel risicovolle en niet gedekte leningen hadden verstrekt gingen een aantal grote amerikaanse financiele instellingen failliet of werden genationaliseerd. Dit leidde in september 2008 tot een wereldwijde crisis waarbij effectenbeurzen met tientallen procenten daalden. De grootste oorzaak was dat er een ‘bubbel’ in de amerikaanse huizenmarkt was ontstaan doordat de banken bijna onbeperkt kapitaal voor de aankoop van onroerend goed hadden verstrekt.

Kansen en bedreigingen van een beurscrisis

Geeft de beurscrisis van 2008 nu juist kansen op de beurs voor slimme beleggers of zijn er slechts bedreigingen? Als we kijken naar het historisch perspectief dan is het zo dat de koersen zich na een crisis altijd herstellen. De vraag is alleen wanneer? Bij de ene crisis (Amerikaanse crisis van 1929) duurde het 20 jaar voordat het niveau van voor de crisis weer was bereikt. Na de beurscrisis van 2008 zijn de aandelenkoersen ten opzichte van het dieptepunt ook aardig hersteld, maar zien we na dit korte herstel een zijwaarste en dalende markt. Voor beleggers met een langetermijn beleggingshorizon biedt een beurscrisis dan ook zeker kansen.

De huidige bedreigingen voor echt herstel zijn de voortsluimerende problemen met overheidsfinanciën als gevolg van het afwentelen van de problemen van de kredietcrisis. Als de kredietcrisis weer aanwakkert en overheden de economische problemen niet op orde krijgen dan zal dit zeker merkbaar zijn op de beurs.

Voor slimme beleggers zijn er dus zeker kansen op de beurs, maar de huidige economische situatie noopt tot zorgvuldigheid en wellicht voorzichtigheid bij het bepalen van een instapmoment.

Comments are closed.